വിവാഹ വിപണിയെ വെട്ടിലാക്കി സ്വര്‍ണ വില
NewsKeralaLocal NewsBusiness

വിവാഹ വിപണിയെ വെട്ടിലാക്കി സ്വര്‍ണ വില

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന സ്വര്‍ണവിലയാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 80 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 45400 രൂപയാണ്.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button