കേരളം സ്റ്റാർട്ട് അപ് സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം; ഒറ്റപെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നാടിനെ ഇകഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
News

കേരളം സ്റ്റാർട്ട് അപ് സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം; ഒറ്റപെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നാടിനെ ഇകഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

കേരളം സ്റ്റാർട്ട് അപ് സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം. ഒറ്റ പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നാടിനെ ഇകഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് അപ് സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്ന ഖ്യാതി കേരളത്തിനാണ്. സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ ഇടമല്ല കേരളം എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും അത്തരം പ്രചാരകർ നാടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാടിനെയാകെ ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണതെന്നും
വ്യവസായങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് കേരളത്തിൻ്റേതെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിവിധ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഒന്നിലധികം തവണ ചർച്ച നടത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നും പാലയാട് അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽപാർക് ഉദ്ഘടന പരിപാടിയിൽ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യവസായിക കേരളാനുഭവത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുരനുഭവമില്ലന്നായിരുന്നു മറുപടി. തൊഴിൽ സoഘർഷമോ സമരമോ വ്യവസായന്തരീക്ഷത്തെ കലുഷമാക്കുന്നില്ലെന്ന അനുഭവമാണ് സംരംഭകർ പങ്ക് വച്ചത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ രംഗത്ത് 8184 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് നടന്നത്. 86993 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി. 309 910 തൊഴിലുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം സംരംഭങ്ങളുടെ വർഷമായാണ് നാം മുന്നേറിയത്. ഇത് വരെ 3382 കോടി 61 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് നടന്നത്. 56137 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.123795 തൊഴിലുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

‘ഐ ടി മേഖലയിൽ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് 40 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഐടി സ്പെയ്സ് പുതുതായി ഉണ്ടാവുകയും 45869 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുമദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഉൽപാദനോൻമുഖമായ വികസനത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനതലം വരെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങിനെ പുരോഗമനോമുഖ,വൈജ്ഞാനിക നൂതന സമൂഹ നിർമ്മിതിയിലൂടെ നവകേരള സൃഷ്ടിയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button