ട്രിപ്പിൾ ലോക് ഡൗൺ, കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
KeralaLocal NewsTravel

ട്രിപ്പിൾ ലോക് ഡൗൺ, കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളിൽ ക്രമീകരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ആണ് സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിധിക്കുള്ളിൽ പൊതു ഗതാഗതം നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനാൽ പാപ്പനംകോട്, തിരു: സിറ്റി, തിരു: സെൻട്രൽ, പേരൂർക്കട, വികാസ് ഭവൻ, വിഴിഞ്ഞം യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് സർവ്വീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

എം സി റോഡിൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ മരുതൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതാണ്. നെടുമങ്ങാട്, വെഞ്ഞാറമ്മൂട് ഡിപ്പോകൾ സംയുക്തമായി ഈ റൂട്ടിലുള്ള സർവീസുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.ആറ്റിങ്ങൽ – തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ കണിയാപുരം വരെ സർവ്വീസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്.മലയിൻകീഴ് – പേയാട് റൂട്ടിൽ കുണ്ടമൺകടവ് വരെ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ കാട്ടാക്കട, വെള്ളറട യൂണിറ്റുകൾ ഈ റൂട്ടിൽ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.

മലയിൻകീഴ് – പാപ്പനംകോട് റൂട്ടിൽ പാമാംകോട് വരെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ കാട്ടാക്കട യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം – കളിയിക്കാവിള റൂട്ടിൽ പ്രാവച്ചമ്പലം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി വലിയറത്തല റൂട്ടിലൂടെ തിരികെ പോകുന്ന വിധത്തിൽ സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശ്ശാല യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി ഈ റൂട്ടിലെ സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. വിഴിഞ്ഞം – പൂവാർ റൂട്ടിൽ ചപ്പാത്ത് വരെ മാത്രമേ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പൂവാർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതാണ്.

പേരൂർക്കട – നെടുമങ്ങാട് റൂട്ടിൽ ആറാം കല്ല് ജംഗ്ഷൻ വരെ സർവ്വീസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. നെടുമങ്ങാട് യൂണിറ്റ് ഈ റൂട്ടിൽ അധികമായി സർവീസുകൾ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടികളുടെ ചുമതലയുള്ള യൂണിറ്റധികാരികൾ ആയത് കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി കെഎസ്ആർടിസി തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര നിന്നുള്ള ബോണ്ട് സർവ്വീസ് നിയന്ത്രണം തീരുന്നതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നഗരത്തിനുള്ളിലെ യൂണിറ്റുകളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. കെഎസ്ആർടിസി റിലേ സർവീസുകൾ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴ റൂട്ടിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

വടക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ വരെയും എം.സി. റോഡിൽ വെഞ്ഞാറമൂട് വരെയും സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. ചീഫ് ഓഫീസടക്കം നഗര പരിധിയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ഓഫിസുകളും, പാപ്പനംകോട് സെൻട്രൽ വർക്ക് ഷോപ്പും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി, കൺട്രോൾറൂം, അവശ്യ സർവീസുകൾക്കായുള്ള ഡിപ്പോകളിലെ ടിക്കറ്റ് & ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമായിരിക്കില്ല.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button