ഡയറി എഴുതൂ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാം,മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ്.
Kerala

ഡയറി എഴുതൂ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാം,മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ്.

രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ ബ്രേയ്ക്ക് ദ ചെയിന്‍ ക്യാമ്പെയ്ൻ കൂടുതല്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ്. നടത്തുന്ന യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാന്‍ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവണം. ബ്രേയ്ക്ക് ദ ചെയിന്‍ ഡയറി സൂക്ഷിക്കണം. കയറിയ വാഹനത്തിന്‍റെ നമ്പര്‍, സമയം, സന്ദര്‍ശിച്ച ഹോട്ടലിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, സമയം തുടങ്ങിയവ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ ഫോണിലോ മറ്റോ രേഖപ്പെടുത്തി വെയ്ക്കണം. ഇതു രോഗബാധിതന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും ആരൊക്കെ ആ സമയങ്ങളില്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും.മുഖ്യൻ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button